Optymalizacja dla przemysłu celulozowo – papierniczego

Aby umożliwić elastyczność, zidentyfikować obszary obdarzone szczególnym potencjałem i, krótko mówiąc, uczynić papiernie wydajniejszymi i rentowniejszymi, konieczna jest optymalizacja procesów wytwarzania energii z jednej strony i procesów produkcji i obróbki papieru z drugiej.

Blok energetyczny

 • dynamiczna regulacja mocy kotłów – polepszenie i ustabilizowanie procesów wytwarzania pary i energii
 • wdrożenie systemu APC w celu regulacji dopływu powietrza i pal iwa – zwiększenie ilości pary świeżej i wydajności zużycia pal iwa
 • redukcja strat spalin dzięki regulacji zawartości O2
 • zwiększenie wydajności i redukcja zawartości NOx dzięki systemowi recyrkulacji spalin
 • zwiększenie szybkości regulacji dzięki systemowi APC
 • kompensacja obciążenia pozwalająca na połączenie większej ilości kotłów w jeden system
 • optymalizacja wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia paliwa
 • włączenie kotłów do spalania odpadów do ogólnego systemu regulacji pracy instalacji
 • efektywniejsze wytwarzanie prądu przez turbinę dzięki systemowi regulacji pracy turbiny
 • zwiększenie specyficznej wydajności prądowej na t pary dzięki ustabilizowaniu szyny parowej na wyższym poziomie ciśnienia
 • optymalizacja pracy turbiny przy osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w komorze
 • kompensacja mocy – wyrównanie ciśnienia dzięki zmianie sposobu regulacji kotła na szybsza
 • wstępna regulacja ciśnienia – wyrównanie wahań parametrów

Suszenie pneumatyczne

 • Redukcja specyficznego zużycia energii o 10%/ t
 • Zwiększenie równomierności zawartości masy suchej
 • Polepszenie wydajności istniejącej instalacji
 • Polepszenie działania systemów regulujących podczas zmian rodzajów produktu
 • Zastosowanie czujników wizyjnych do regulacji np. zawartości masy suchej w okresie miedzy pomiarami laboratoryjnymi

Maszyna papiernicza

 • Dynamiczna reakcja systemu wytwarzania energii w razie zerwania wstęgi w celu uniknięcia nagromadzenia nadmiarowej pary
 • Redukcja wahań jakości papieru dzięki zastosowaniu wielowymiarowych regulatorów MPC
 • Optymalizacja profilu poprzecznego wilgotności dzięki zastosowaniu regulatorów MPC
 • Polepszenie jakości produktu w przekroju wzdłużnym i poprzecznym
 • Stabilniejszy wlew materiału
 • Polepszenie konsystencji wody odpadowej dzięki zastosowaniu wielowymiarowych regulatorów MPC