G-CAM , H-CAM analizator on-line zawartości węgla w popiele lotnym


G-CAM to analizator zawartości niespalonego węgla w popiele lotnym z sondami instalowanymi w kanale kotła, zazwyczaj przed podgrzewaczem powietrza, dla temp. powyżej 200°C. W zależności od potrzeb klienta, układ może składać się z 1 lub 2 szaf analizatora przypadających na jeden kocioł. Do jednej szafy mogą być podłączone do 6 sond pobierania próbek. Każda sonda dostarcza również pomiar temperatury. Układ ciągłego przedmuchu i opatentowana metoda pomiaru zapewnia niezawodność działania z jednorocznym przeglądem układu.


Dokładność: +/-0,5% w zakresie 0-5% zawartości węgla, +/-0,6% w zakresie 6-10% zawartości węgla.
Zakres pomiaru: do 50% zawartości węgla w popiele.
Metoda pomiarowa: pomiar absorpcji mikrofalowej i przesunięcia fazowego dla zakresu częstotliwości 2-3GHz, używając opatentowanego procesu i technologii kompresji popiołu.
Reprezentacja próbek: do 6 sond do pobierania próbek i do 400 g mierzonego popiołu na godzinę.
Częstotliwość próbkowania: 30-50g próbek popiołu co ok. 7 minut, w zależności od obciążenia kotła i rodzaju węgla.
Sygnały wyjściowe: do 6 x 4-20mA prąd wyjścia dla zawartości % węgla na sondę.
Łączność: Ethernet – zawartość węgla w popiele, temperatury sond, temperatura szafy procesowej, załadunek popiołu/przepływ.
System sterowania: przemysłowy sterownika PLC National Instruments z pamięcią i opcją wymiennych kart flash.
Ekran: kolorowy, przemysłowy ekran dotykowy, IP 65, zamontowany na drzwiach.

H-CAM jest odmianą układu G-CAM. W tym przypadku, wyniki pomiaru zawartości węgla w popiele służą do jego dalszego ukierunkowania w procesie przesyłu na składowisko.